GA14230000000

Fiqh al-Muyassar

الفقه الميسر

A simplified work of fiqh.

كتاب الطهارة-الأذان-الصلاة-أجكام الجنائز

موسوعة فقهية حديثه تتناول أحكام الفقه الاسلامي بأسلوب

واضح للمختصين والباحثين وغيرهم

تأليف: أ.د. عبدالله بن محمد الطيار أ.د. عبدالله بن محمد المطلق

د. محمد بن ابراهيم الموسى

الناشر: مدار الوطن

Save 15% on your first order

Save 15% on your first order